ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ?

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 200000 ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ.

ਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ?

ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਸ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਈਸਟੇਮ ਏਸ਼ੀਆ, ਵੈਸਟਰਮ ਯੂਰਪ.

ਮੈਂ ਨਮੂਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਬੁਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਮੂਨਾ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਭੇਜਾਂਗੇ.

ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਸਰਬੋਤਮ thatੰਗ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਨਮੂਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੋ.